Disclaimer Stephan Colen

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website Stephan Colen. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Stephan Colen. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

​Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto’s, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Stephan Colen of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Stephan Colen de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Persoonsgegevens

Stephan Colen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Stephan Colen toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Stephan Colen met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Stephan Colen kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Stephan Colen website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe: 

 

Aansprakelijkheid van Stephan Colen

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Stephan Colen staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Stephan Colen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Stephan Colen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Stephan Colen heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Stephan Colen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

CONTACT

Interested in my services?
Artist | Festival | Nightlife
📍Netherlands 🇳🇱
Feel free to contact me ✉️

Check Instagram for more of my work.
Voeg toe in contact: e-card

MAIL
post@stephancolen.nl
MOBILE
+31 (0)-6 31 55 03 80
COC NUMBER:
5651.801.23
VAT NUMBER:
NL2063.78.476.B01

Stephan Colen, Fotograaf